Nieuws

 

overdracht de Sprong aan Plurijn | Locatie: Maarsbergen

overdracht de Sprong aan Plurijn
Geplaatst op: maandag 19 december 2016
Kort na de bijeenkomst van 24 november j.l. werd duidelijk dat Plurijn de intentie heeft om de Sprong Maarsbergen als geheel over te nemen. Er is een voorgenomen besluit om de Sprong per 1 maart 2017 over te dragen aan Plurijn. Door op onderstaande link te drukken kunt u de brief lezen, waarin...

uitnodiging vervolg informatieavond | Locatie: Maarsbergen

uitnodiging vervolg informatieavond
Geplaatst op: donderdag 24 november 2016
In het kader van eerder gemaakte afspraken o.a. transparantie m.b.t. de transitie wil ik u graag als ouders en verzorgers de mogelijkheid bieden in gesprek te gaan met onze voorzitter van het College van Bestuur, de heer Kobus de Boer. Deze vervolg bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24...

uitnodiging informatieavond | Locatie: Maarsbergen

uitnodiging informatieavond
Geplaatst op: vrijdag 28 oktober 2016
In vervolg op de brief die u als ouders en verzorgers heeft ontvangen voor de herfstvakantie, nodig ik u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 3 november a.s. om 19.00 uur in het gebouw van de Sprong Maarsbergen. U kunt dan ook kennismaken met de nieuwe locatiedirecteur Alan...

Vertrek directeur E.A. Roosen | Locatie: Maarsbergen

vertrek directeur E.A. Roosen
Geplaatst op: vrijdag 14 oktober 2016
Op 1 november a.s. zal onze directeur vertrekken bij de Sprong. Door op onderstaande link te klikken kunt u de brief lezen van het college van bestuur VERTREK DIRECTEUR

reactie GMR op voorgenomen besluit college van bestuur | Locatie: Maarsbergen

reactie GMR op voorgenomen besluit college van bestuur
Geplaatst op: vrijdag 30 september 2016
Hieronder de reactie van het college van bestuur op de beslissing van de GMR om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit om de Sprong Maarsbergen per 1 augustus 2017 te verhuizen naar Amersfoort. Door op onderstaande link te klikken opent u de brief die gestuurd is naar alle...

Informatieavond | Locatie: Maarsbergen

Informatieavond
Geplaatst op: vrijdag 9 september 2016
Op donderdag 29 september 2016 houden wij een informatie avond. Alle ouders en verzorgers hebben een uitnodiging per post of per mail gehad hiervoor. De klassen E3 en E4 hebben geen OPP besprekingen op deze avond gepland. Zij bespreken het examentraject. KLIK HIER voor de uitnodigingsbrief

Voorgenomen besluit de Sprong Maarsbergen | Locatie: Maarsbergen

Voorgenomen besluit de Sprong Maarsbergen
Geplaatst op: vrijdag 26 augustus 2016
Voor de zomervakantie heeft de GMR een plan ingediend bij het bestuur voor de levensvatbaarheid van onze school. Op 23 augustus jl. heeft het College van Bestuur aan de GMR laten weten vast te houden aan het oorspronkelijke reorganisatieplan om Maarsbergen per 1 augustus 2017 te verhuizen naar...

Nieuwsbrief 4 reorganisatie | Locatie: Maarsbergen

Nieuwsbrief 4 reorganisatie
Geplaatst op: vrijdag 8 juli 2016
Er zijn weer een aantal stappen gemaakt bij de transitie van het (V)SO. De overdracht van een aantal locaties krijgt binnenkort z,n beslag. Na de zomervakantie zal er een besluit worden genomen over de locatie Maarsbergen, open blijven of sluiten. In onderstaande nieuwsbrief kunt u meer lezen...

Studiedag personeel | Locatie: Maarsbergen

Studiedag personeel
Geplaatst op: dinsdag 6 juni 2017
Dinsdag 6 juni 2017 is de school dicht vanwege een Studiedag Leerkrachten. De leerlingen zijn vrij op deze dag, behalve de leerlingen die een stageplek hebben. Wij hebben de taxibedrijven ingelicht over deze vrije dag.

Nieuwsbrief 3 reorganisatie | Locatie: Maarsbergen

Nieuwsbrief 3 reorganisatie
Geplaatst op: vrijdag 29 april 2016
Om de nieuw uitgekomen nieuwsbrief inzake de reorganisatie te lezen KLIK HIER

Examens Ned. en Rekenen voor de AKA klassen | Locatie: Maarsbergen

Examens Ned. en Rekenen voor de AKA klassen
Geplaatst op: donderdag 21 april 2016
De examens voor Nederlands en Rekenen voor de klas F en H  van de AKA richting worden afgenomen op maandag 25 en dinsdag 26 april 2016. Voor klas G worden deze afgenomen op donderdag 28 en vrijdag 29 april 2016. De mogelijkheid om deze vakken te herkansen is op 17 mei 2016.

Uitnodiging ouderavond | Locatie: Maarsbergen

Uitnodiging ouderavond
Geplaatst op: maandag 4 april 2016
Wij willen ouders en verzorgers van harte uitnodigen voor de ouderavond over "Social Media", welke gehouden zal worden op donderdag 14 april a.s. Deze avond begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Programma: 19.15 uur :   inloop met koffie en thee 19.30 uur :  ...

Instemming GMR op aangepast reorganisatieplan | Locatie: Maarsbergen

Instemming GMR op aangepast reorganisatieplan
Geplaatst op: maandag 4 april 2016
Er zijn nieuwe ontwikkelingen rondom het reorganisatieplan. Vorige week zijn de gesprekken met bestuur en GMR hervat en inmiddels is er een overeenstemming bereikt tussen alle partijen. voor de informatiebrief

geen instemming GMR op reorganisatieplan | Locatie: Maarsbergen

geen instemming GMR op reorganisatieplan
Geplaatst op: vrijdag 25 maart 2016
Na de terugkoppeling van de GMR (V)SO en de GMR VO is er geen overeenstemming bereikt over het reorganisatieplan. Voor verdere uitleg van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Amersfoort < KLIK HIER >

Studiedag personeel | Locatie: Maarsbergen

Studiedag personeel
Geplaatst op: dinsdag 6 juni 2017
Dinsdag 6 juni 2017 is de school dicht vanwege een studiedag voor de leerkrachten conform jaarplanning schooljaar 2016/17. Alle leerlingen hebben komende dinsdag vrij, behalve de leerlingen die stage lopen. Zij gaan volgens afspraak naar hun stage. Wij hebben de taxibedrijven hiervan...

brief GMR over besluit reorganisatieplan | Locatie: Maarsbergen

brief GMR over besluit reorganisatieplan
Geplaatst op: donderdag 10 december 2015
De GMR heeft besloten niet in te stemmen met het reorganisatieplan zoals het nu is voorgelegd. Dit heeft zij gedaan op basis van een aantal argumenten welke u kunt lezen in onderstaande brief. KLIK HIER voor brief GMR

Nieuwsbrief reorganisatie | Locatie: Maarsbergen

Nieuwsbrief reorganisatie
Geplaatst op: maandag 23 november 2015
De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort waar wij als Sprong onder vallen staat aan de vooravond van een reorganisatie van haar (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen die bij het speciaal onderwijs betrokken is. KLIK HIER voor het downloaden van de...

Informatiebijeenkomst reorganisatieplan | Locatie: Maarsbergen

Informatiebijeenkomst reorganisatieplan
Geplaatst op: maandag 2 november 2015
De Onderwijsgroep Amersfoort, het bestuur waar onze school onder valt, heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag hoe ze de kwaliteit van het VSO ook voor de toekomst veilig kan stellen, gezien de vele uitdagingen die er op het onderwijs afkomen. Er is een reorganisatieplan opgesteld en...

Informatie-/ouderavond | Locatie: Maarsbergen

Informatie-/ouderavond
Geplaatst op: donderdag 10 september 2015
In onze schoolgids staat vermeld dat er een informatie-/ouderavond staat gepland op 24 september 2015. Deze wordt verzet naar donderdag 1 oktober 2015 Voor de A klas is deze informatie avond op donderdag 8 oktober 2015 KLIK HIER voor de uitnodigingsbrief  van deze avond Deze brief is aan...

Nieuwe schooltijden | Locatie: Maarsbergen

Nieuwe schooltijden
Geplaatst op: donderdag 4 juni 2015
Vanaf het nieuwe schooljaar 2015-2016 gaan we het zogenaamde continurooster invoeren. Dit betekent dat we gaan werken met het "vijf gelijke dagen" model. Conform dit model krijgen de leerlingen elke dag les van 8.25 uur t/m 14.15 uur.

Verlofaanvraag offerfeest 2011.

Verlofaanvraag offerfeest 2011.
Geplaatst op: donderdag 3 november 2011
Verlofaanvraag in het kader van het offerfeest 2011. Ouders die in het kader van het offerfeest een verlofaanvraag willen doen moeten dit schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. Conform de wet- en regelgeving hierover omvat dit verlof ten hoogtste 1 dag. Voor dit jaar is dat...

Laatste Nieuws

19-12-2016 | Locatie: Maarsbergen
Kort na de bijeenkomst van 24 november j.l. werd duidelijk dat Plurijn de intentie heeft om de Sprong Maarsbergen als geheel over te nemen. Er is een voorgenomen besluit om de Sprong per 1 maart...

Foto's vanuit onze locaties

De sprong naar perspectief.