Bestuur en directie

 
De Sprong maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Deze Stichting is het bevoegd gezag van acht scholen voor openbaar voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs in Amersfoort en omgeving. Het zijn de volgende scholen:

Scholengemeenschap De Amersfoortse Berg (vmbo t, havo, vwo)
’t Atrium (vmbo t, havo, (tweetalig) vwo)
Trias College (onderdeel van Trivium College)
De Borgwal (praktijkonderwijs) (onderdeel van Trivium College)
Stedelijk gymnasium J. van Oldenbarnevelt (gymnasium)
Mondriaan-vmbo (lwoo) (onderdeel van Trivium College)
Mulock Houwer / De Sprong (cluster 4-onderwijs: zmok, psychiatrie en justitie)
Vathorst College (vmbo t, havo, vwo)

Deze scholen richten zich op verschillende doelgroepen en geven vorm aan een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De schoolprofielen verschillen dan ook van elkaar.

De overeenkomsten zijn:
Het zijn openbare scholen.
Alle scholen staan voor een hoge kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat.
Zorg, aandacht en respect zijn begrippen die op alle scholen van toepassing zijn.
Alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen.
Alles scholen hechten waarde aan goede contacten met ouders.

Het bestuur van de school berust bij de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort. De meeste bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan het College van Bestuur, dhr. K. de Boer, De Brand 23, 3823 LJ Amersfoort. tel. 033 4701008. Voor meer informatie: www.onderwijsgroepamersfoort.nl.

De Sprong:

College van Bestuur: Dhr. K. de Boer (voorzitter) en Mw. I. Vogelzangs (lid)
Directeur: Mw. M.B. Schöpping
Afdelingsleider (ad interim): dhr. A. Lotman

Laatste Nieuws

19-12-2016 | Locatie: Maarsbergen
Kort na de bijeenkomst van 24 november j.l. werd duidelijk dat Plurijn de intentie heeft om de Sprong Maarsbergen als geheel over te nemen. Er is een voorgenomen besluit om de Sprong per 1 maart...

Foto's vanuit onze locaties

De sprong naar perspectief.