Laatste Nieuws

30-09-2016 | Locatie: Maarsbergen
Hieronder de reactie van het college van bestuur op de beslissing van de GMR om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit om de Sprong Maarsbergen per 1 augustus 2017 te verhuizen naar...

De sprong naar perspectief.

Voorbeeld

Locaties van onze scholen