Laatste Nieuws

22-01-2015 | Locatie: Maarsbergen
In de schoolgids 2014-2015 staat een foutieve datum voor de ouderavond. Deze ouderavond zal plaatsvinden op donderdagavond 16 april a.s. en niet op 9 april zoals in de schoolgids staat. Excuses...

De sprong naar perspectief.

Voorbeeld

Locaties van onze scholen