Laatste Nieuws

26-08-2016 | Locatie: Maarsbergen
Voor de zomervakantie heeft de GMR een plan ingediend bij het bestuur voor de levensvatbaarheid van onze school. Op 23 augustus jl. heeft het College van Bestuur aan de GMR laten weten vast te...

De sprong naar perspectief.

Voorbeeld

Locaties van onze scholen